Belépés
Látogatók
Oldalainkat 1055 vendég és 1 tag böngészi
  • Stokirarab
Fordítás
Hungarian Croatian Czech English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian

Székesfehérvári Szabad Királyi Lovagok Egyesülete

Bemutatkozás

PDFNyomtatásE-mail

 

Székesfehérvári Szabad Királyi Lovagok Egyesülete a középkori lovagi hagyományok ápolására és kutatására az Úr 2005. évében alapíttatott. Mivel alapító tagjainknak - kiknek száma egy egészségös ember két kezin mögszámlálható - lovagi előélete nem levén, így ők eltérő sportmúlttal rendelkezének, s magok elébe egyfajta kulturális, ismeretterjesztő tevékenységet felvállaló egyesület létrehozatalát tűzék ki. Szent kötelezettségöknek érezék az mai kiüresedett és tsupán anyagi érdekeket hajszoló világban a lovagkor szellemiségét és azon korban gyökeredző értékek átmentését a mai kor embereinek, de nem tevék ezt erőszakosan, az másik emberek nemtetszése ellenére. Hanem teszik azt azok számára, kik fogékonyságot mutatnak ezen újonnan fölfedezett régi ösmeretek béfogadására.

 

Az egyesület nevének megválasztatása mentes azon szándékoktól, hogy régenvolt társaságok utódjaként magát föltüntesse. Helyette elneveztetésébe dicső múlttal rendelkező királyvárosnak, Székesfehérvár városának nevét fölvéteti. Így az középkor egészit, nem pediglen tsak bizonyos szegmentumát tudja vizsgálódása közepibe helyezni.

 

Egyesületünk együttműködik számos hazai és helyi lovagi-vitézi szervezkedéssel, kiknek személyét s tudását rossz szó nem érheti, rajta sérelem nem eshetik. Mindenfajta fölkéréseknek eleget teszünk, tudásunk legjavát mutatva. Ahol is elsősorban lovak hátárúl köll emberkedni s bizonyítani aztat, hogyan is vitézkedtek hajdanvót őseink, kik a legkülönfélébb korokban éltek vala.

 

Számot adván vitézségi tudásunkrul s lovagi viseletjeinkrül, eleget teszünk az hozzánk befutó bemutatóra történő fölkéréseknek. Az eddig megtörtént bemutatókrul készűtt piktográfiák az arra érdemeseknek megtekinthetők az egyesületnek honlapján az fotók és videók szóknak alattja.

 

Az élő történelemórának neveztetett szemléletet formáló, s szívünknek oly kedves eseményekre is örömmel vesszük az fölkéréseket. Ahol is legjobb tudásunkhoz híven helytállunk az lovagi hagyományokhoz hűen elkészített gúnyáinkban, s megmutatjuk az eltévelygésektől mentes történelem valós artzulatját, légyen az lónak hátárul vagy gyalogszerrel történő okítás. Szívünknek roppantmód kedvesek a régenvót fegyverek és azok használatjának bémutatása, illetve a mozgóképeken használatos technikák és ördögi praktikák fölfedése, a szemlélődők elméjinek kitisztítása végött.

 

Az lovagi egyesület föllelhető Székesfehérvár városának Géza nevezetű utzájában, a 66. házszámnak alatta, de mögkereshető élőszókkal a +36/22/300-985 és a +36/20/98-69-599-es telefonoknak számjain. Azon esetben, ha valamely személy a villanylevél írásra adná fejit, aztat mögteheti a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre írott levéllel.

 

A szókat tovább mán nem szaporítván köszönök el lovagi üdvözlettel:


Szauerwein Tibor
egyesületi elnök

 


 

Ismerte már ezelőtt is a honlapot és tetszik-e az új arculat?
Új honlap